Community Development

Globadev is een sociale onerneming. Het is ontstaan vanuit de wens om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Wij richten ons op ondernemers in Nederland, maar ook op kleine ondernemers in Afrika. In beide gevallen werken we aan empowerment en het creëren van financiële zekerheid. Twee aspecten die nodig zijn voor leiders om changemakers te worden in hun gemeenschap.

Wij leveren onze bijdrage door kennis en services aan ondernemers beschikbaar te stellen en door het hanteren van ‘sociale prijzen’ voor NGO’s en sociale projecten.

Globadev is in contact met verschillende stichtingen en ondersteunt ze waar mogelijk met hun online media strategie & content.

Samen met expert-partners dragen we tenslotte bij aan gemeenschapsprojecten gericht op verbetering van de kwaliteit van leven.  Dit doen we graag in nauwe samenwerking met lokale actoren en overheden en door toepassing van nieuwe paradigma’s. Ook steunen wij graag innovaties en kennisontwikkeling als wij geloven dat het een grote impact kan hebben.