Community Development

We hadden deze pagina bijna ontwikkelingssamenwerking genoemd, maar dat vinden we maar oudbollig. Dan maar de Engelse term: Community Development. Vertaald naar het Nederlands is dat gemeenschapsontwikkeling. Globadev is een sociale onerneming. We investeren onze winst terug in onze partners en hun gemeenschappen.

Samen met expert-partners dragen we bij aan gemeenschapsprojecten gericht op verbetering van de kwaliteit van leven, of het in staat stellen van mensen om beter voor zichzelf te zorgen: empowerment.  Dit doen we graag in nauwe samenwerking met lokale actoren en overheden en door toepassing van nieuwe paradigma’s. Ook steunen wij graag innovaties en kennisontwikkeling als wij geloven dat het een grote impact kan hebben.

We stimuleren leiderschap en ondernemerschap, onder andere door internationaal samen te werken en elkaar te inspireren met behulp van Sociale Media.

Onze online activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. De offline activiteiten zijn vooralsnog geconcentreerd in Burkina Faso, Guinée, Senegal, Kenya en onze thuisbasis Nederland.